شرایط فعلی


طلوع خورشید: 07:17 am
غروب خورشید: 09:39 pm

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 38°
کمینه: 21°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 37°
کمینه: 21°
امروز
شفاف
بیشینه: 38°
کمینه: 22°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:20 pm.