شرایط فعلی


طلوع خورشید: 07:00 am
غروب خورشید: 09:47 pm

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 62°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 91°
کمینه: 59°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 am.