شرایط فعلی


طلوع خورشید: 07:44 am
غروب خورشید: 06:03 pm

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 19°
کمینه:
فردا
شفاف
بیشینه: 22°
کمینه: 11°
امروز
شفاف
بیشینه: 20°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:20 am.