شرایط فعلی


طلوع خورشید: 08:14 am
غروب خورشید: 06:31 pm

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 51°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 64°
کمینه: 50°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 66°
کمینه: 49°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:01 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:20 am.