شرایط فعلی


طلوع خورشید: 07:07 am
غروب خورشید: 09:24 pm

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 68°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 75°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:00 am.