شرایط فعلی


طلوع خورشید: 07:34 am
غروب خورشید: 09:16 pm

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 29°
کمینه: 12°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 27°
کمینه: 11°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 24°
کمینه: 10°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 am.