شرایط فعلی


طلوع خورشید: 06:44 am
غروب خورشید: 10:01 pm

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 71°
کمینه: 49°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 72°
کمینه: 51°
امروز
ابری
بیشینه: 78°
کمینه: 53°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 am.