شرایط فعلی


طلوع خورشید: 08:34 am
غروب خورشید: 07:41 pm

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 64°
کمینه: 46°
فردا
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: 55°
کمینه: 49°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 55°
کمینه: 45°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:48 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 pm.