شرایط فعلی


طلوع خورشید: 08:05 am
غروب خورشید: 08:25 pm

وضع هوا در 3 روز

شنبه
ابری و باران سبک
بیشینه: 63°
کمینه: 47°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 79°
کمینه: 55°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 56°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:40 am.