شرایط فعلی


طلوع خورشید: 08:23 am
غروب خورشید: 07:39 pm

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 22°
کمینه: 11°
فردا
شفاف
بیشینه: 23°
کمینه: 10°
امروز
شفاف
بیشینه: 20°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.