شرایط فعلی


طلوع خورشید: 07:36 am
غروب خورشید: 09:02 pm

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 59°
فردا
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 60°
امروز
ابری
بیشینه: 91°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:38 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 pm.