สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

45 หน่วย_ฟ.
SE 1 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/02 10:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 45°
บาโรมิเตอร์: 30.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 39°
ความชิ้น: 81.2%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:41 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:34 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:16 am. Next update estimated at 10:40 am.


Trivia

93° Bantvāl, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -34°

93° Kārkāl, อินเดีย
Baker Lake, แคนาดา -29°

88° Chodavaram, อินเดีย
Dukat, รัสเซีย -22°

87° Parlākimidi, อินเดีย
Debin, รัสเซีย -21°

82° Vasind, อินเดีย
Talaya, รัสเซีย -19°