สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

51 หน่วย_ฟ.
S 8 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/12 08:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 52°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 50°
ความชิ้น: 96.7%
ทัศนวิสัย: 3 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:36 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:59 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:00 am. Next update estimated at 09:30 am.


Trivia

86° Nokaneng, บอตสวานา
Belichan, รัสเซีย -45°

75° Otjimbingwe, นามิเบีย
Burkhala, รัสเซีย -45°

66° Brifu, แกมเบีย
Kadykchan, รัสเซีย -45°

66° Sare Mala, แกมเบีย
Kholodnyy, รัสเซีย -45°

66° Sare Sandi, แกมเบีย
Oymyakon, รัสเซีย -31°