شرایط فعلی


طلوع خورشید: 08:38 am
غروب خورشید: 06:41 pm

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
ابری
بیشینه: 14°
کمینه: 11°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 13°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 12°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.