شرایط فعلی


طلوع خورشید: 08:14 am
غروب خورشید: 05:56 pm

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 61°
کمینه: 40°
فردا
شفاف
بیشینه: 59°
کمینه: 41°
امروز
شفاف
بیشینه: 59°
کمینه: 37°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 pm.