شرایط فعلی

شفاف 59 درجه فارنهایت
NE 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:59°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 16°
رطوبت: 16.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:07 am
غروب خورشید: 07:33 pm
از تاریخ 26/03 10:30 pm
مشاهده شده در Madrid / Cuatro Vientos
مشاهدات گذشته, Madrid / Cuatro Vientos >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 65°
کمینه: 42°
فردا
شفاف
بیشینه: 65°
کمینه: 42°
امروز
شفاف
بیشینه: 65°
کمینه: 42°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 am.