شرایط فعلی

49 درجه فارنهایت
دمای مورد انتظار:49°
طلوع خورشید: 08:23 am
غروب خورشید: 06:22 pm
از تاریخ 19/01 11:00 am
مشاهده شده در Abla
مشاهدات گذشته, Abla >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 61°
کمینه: 39°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 57°
کمینه: 35°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 52°
کمینه: 32°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:08 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.