شرایط فعلی

81 درجه فارنهایت
NE 5 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:81°
طلوع خورشید: 07:08 am
غروب خورشید: 09:28 pm
از تاریخ 21/07 08:00 pm
مشاهده شده در Abla
مشاهدات گذشته, Abla >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:10 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 pm.