شرایط فعلی

58 درجه فارنهایت
W 4 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:58°
طلوع خورشید: 07:56 am
غروب خورشید: 06:55 pm
از تاریخ 03/12 04:00 am
مشاهده شده در Abla
مشاهدات گذشته, Abla >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 55°
کمینه: 28°
فردا
شفاف
بیشینه: 51°
کمینه: 26°
امروز
شفاف
بیشینه: 51°
کمینه: 27°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:08 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 am.