شرایط فعلی

شفاف 72 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 73.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:16 am
غروب خورشید: 09:43 pm
از تاریخ 17/07 12:00 am
مشاهده شده در Sevilla / San Pablo
مشاهدات گذشته, Sevilla / San Pablo >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 74°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 69°
امروز
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:00 am.