شرایط فعلی

+7 درجه سانتی گراد
دمای مورد انتظار:+7°
طلوع خورشید: 07:33 am
غروب خورشید: 08:50 pm
از تاریخ 19/04 08:00 am
مشاهده شده در Abla
مشاهدات گذشته, Abla >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری و برف آبکی سبک
بیشینه: +1°
کمینه: -5°
فردا
پوشیده از ابر و برف
بیشینه:
کمینه: -2°
امروز
ابری
بیشینه: +1°
کمینه: -5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 am.