شرایط فعلی

58 درجه فارنهایت
W 4 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:58°
طلوع خورشید: 07:56 am
غروب خورشید: 06:57 pm
از تاریخ 03/12 04:00 am
مشاهده شده در Abla
مشاهدات گذشته, Abla >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 43°
کمینه: 22°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 38°
کمینه: 18°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 34°
کمینه: 15°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:09 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 pm.