شرایط فعلی


طلوع خورشید: 06:43 am
غروب خورشید: 09:10 pm

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 57°
فردا
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 52°
امروز
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 72°
کمینه: 50°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40 pm.