شرایط فعلی


طلوع خورشید: 08:10 am
غروب خورشید: 06:17 pm

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 51°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 66°
کمینه: 47°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 64°
کمینه: 48°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:40 pm.