شرایط فعلی


طلوع خورشید: 07:36 am
غروب خورشید: 08:40 pm

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 16°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: 18°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 16°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:08 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 am.