شرایط فعلی


طلوع خورشید: 08:23 am
غروب خورشید: 06:13 pm

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: 47°
کمینه: 35°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 49°
کمینه: 24°
امروز
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: 42°
کمینه: 36°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 pm.