شرایط فعلی

غالباً شفاف +32 درجه سانتی گراد
NW 3 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+32°
بارومتر: 1010.2 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +22°
رطوبت: 54.9%
قابلیت دید: 20 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:14 am
غروب خورشید: 06:21 pm
از تاریخ 22/03 02:30 pm
مشاهده شده در Colombo
مشاهدات گذشته, Colombo >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +25°
فردا
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +33°
کمینه: +25°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:19 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 pm.