شرایط فعلی

شفاف +32 درجه سانتی گراد
SW 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+32°
بارومتر: 1012.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +22°
رطوبت: 56.5%
قابلیت دید: 8 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:24 am
غروب خورشید: 06:20 pm
از تاریخ 19/02 11:30 am
مشاهده شده در Ratnapura
مشاهدات گذشته, Ratnapura >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +33°
کمینه: +22°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +22°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: +34°
کمینه: +21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.