شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
NE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 10.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 06:18 pm
از تاریخ 20/03 07:00 pm
مشاهده شده در Nyala Airport
مشاهدات گذشته, Nyala Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 109°
کمینه: 82°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 82°
امروز
ابری
بیشینه: 107°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 pm.