Gogrial

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+30 หน่วย_ซ.
E 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 10/12 04:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +30°
บาโรมิเตอร์: 1011.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -2°
ความชิ้น: 12.2%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:11 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:49 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:59 pm. Next update estimated at 01:00 am.


Trivia

+33° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -47°

+33° Selwyn Snowfields, ออสเตรเลีย
Verkhnevilyuysk, รัสเซีย -39°

N/A +33° Winton, ออสเตรเลีย
Zhatay, รัสเซีย -39° N/A

+32° Roma, ออสเตรเลีย
Amga, รัสเซีย -38°

+28° Karratha, ออสเตรเลีย
Pokrovsk, รัสเซีย -35°