شرایط فعلی

شفاف +39 درجه سانتی گراد
NE 6 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+39°
بارومتر: 1009.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -3°
رطوبت: 6.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:55 am
غروب خورشید: 06:03 pm
از تاریخ 23/03 12:00 pm
مشاهده شده در El Obeid
مشاهدات گذشته, El Obeid >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +22°
فردا
شفاف
بیشینه: +43°
کمینه: +25°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +42°
کمینه: +25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:14 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.