شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
N 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 33.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:17 am
غروب خورشید: 05:44 pm
از تاریخ 29/01 06:00 am
مشاهده شده در Khartoum
مشاهدات گذشته, Khartoum >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 64°
امروز
ابری
بیشینه: 88°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:01 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 am.