شرایط فعلی

شفاف +33 درجه سانتی گراد
NE 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+33°
بارومتر: 1012.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +9°
رطوبت: 22.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:02 am
غروب خورشید: 05:21 pm
از تاریخ 06/12 02:30 pm
مشاهده شده در Khartoum
مشاهدات گذشته, Khartoum >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +18°
فردا
شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +20°
امروز
شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +23°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:27 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:10 pm.