Wad az Zakī

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+27 หน่วย_ซ.
NW 5 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 12/12 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +27°
บาโรมิเตอร์: 1013.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 17.1%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:06 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:23 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:00 pm. Next update estimated at 11:30 pm.


Trivia

+39° Jardim de Piranhas, บราซิล
Oymyakon, รัสเซีย -45°

+37° Coremas, บราซิล
Dzhebariki-Khaya, รัสเซีย -44°

+35° Barra, บราซิล
Solnechnyy, รัสเซีย -44°

N/A +34° Itainópolis, บราซิล
Ust'-Maya, รัสเซีย -43°

N/A +34° Jaicós, บราซิล
Mokhsogollokh, รัสเซีย -42°