สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

47 หน่วย_ฟ.
SE 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 18/10 02:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 46°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 47°
ความชิ้น: 98.6%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:53 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:56 pm

Ski conditions

Updated at 13/04  
Opening times: 11/12 - 30/11
Contact: (800) 698-4490
Åmåls Skicenter

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:50 am. Next update estimated at 03:30 am.


Trivia

102° Faya, ชาด
Belichan, รัสเซีย

84° Karmah an Nuzul, ซูดาน
Debin, รัสเซีย

82° Hot Chāh, ปากีสถาน
Kadykchan, รัสเซีย

82° Jath, ปากีสถาน
Kholodnyy, รัสเซีย

80° Bela, ปากีสถาน
Myaundzha, รัสเซีย