شرایط فعلی

پوشیده از ابر +0 درجه سانتی گراد
N 1 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 1008.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم:
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:55 am
غروب خورشید: 03:28 pm
از تاریخ 14/11 12:20 pm
مشاهده شده در Borlange
مشاهدات گذشته, Borlange >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر و برف آبکی
بیشینه: +2°
کمینه: +1°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +2°
کمینه: -1°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +1°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:00 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:10 pm.