شرایط فعلی

-3 درجه سانتی گراد
SW 6 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:-10°
نقطه شبنم: -9°
رطوبت: 60.7%
طلوع خورشید: 08:54 am
غروب خورشید: 03:47 pm
از تاریخ 24/01 11:00 am
مشاهده شده در Idre Fjall
مشاهدات گذشته, Idre Fjall >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه:
کمینه: -3°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: -3°
کمینه: -4°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: -4°
کمینه: -7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:05 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 pm.