شرایط فعلی

شفاف 60 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:60°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 38°
رطوبت: 42.8%
قابلیت دید: 22 مایل
طلوع خورشید: 05:22 am
غروب خورشید: 08:39 pm
از تاریخ 22/04 12:00 pm
مشاهده شده در Mora
مشاهدات گذشته, Mora >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 39°
فردا
شفاف
بیشینه: 66°
کمینه: 35°
امروز
شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 36°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:17 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 pm.