สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+7 หน่วย_ซ.
S 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 19/09 10:20 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +6°
บาโรมิเตอร์: 1025.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +3°
ความชิ้น: 75.7%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:49 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:21 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:50 pm. Next update estimated at 11:20 pm.


Trivia

+39° Ciudad Acuña, เม็กซิโก
Grise Fiord, แคนาดา +0°

+39° Del Rio, สหรัฐอเมริกา
Dorna, โรมาเนีย +4° N/A

+37° Elm Creek, สหรัฐอเมริกา
Măgura Ilvei, โรมาเนีย +4° N/A

+37° Rosita North, สหรัฐอเมริกา
Şanţ, โรมาเนีย +4° N/A

+37° Rosita South, สหรัฐอเมริกา
Măieru, โรมาเนีย +5°