شرایط فعلی

34 درجه فارنهایت
W 9 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:27°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 76.8%
قابلیت دید: 15 مایل
طلوع خورشید: 06:21 am
غروب خورشید: 07:48 pm
از تاریخ 04/04 08:00 am
مشاهده شده در Växjö
مشاهدات گذشته, Växjö >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 37°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 54°
کمینه: 35°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 46°
کمینه: 35°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:09 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 am.