สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

42 หน่วย_ฟ.
W 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 19/03 03:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 39°
จุดน้ำค้าง: 21°
ความชิ้น: 39.5%
ทัศนวิสัย: 24 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:13 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:18 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:50 pm. Next update estimated at 04:00 pm.


Trivia

102° Koungheul, เซเนกัล
Debin, รัสเซีย -26°

102° Njallal, แกมเบีย
Zyryanka, รัสเซีย -25°

101° Polel Diaoubé, เซเนกัล
Kadykchan, รัสเซีย -18°

101° Ranérou, เซเนกัล
Yagodnoye, รัสเซีย -18°

99° Guinguinéo, เซเนกัล
Baranikha, รัสเซีย -15°