شرایط فعلی

+7 درجه سانتی گراد
SE 4 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+4°
بارومتر: 1008.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +3°
رطوبت: 75.6%
قابلیت دید: 35 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:33 am
غروب خورشید: 03:29 pm
از تاریخ 12/11 11:00 am
مشاهده شده در Stockholm / Bromma
مشاهدات گذشته, Stockholm / Bromma >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +3°
کمینه: -2°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +5°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: +7°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:01 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40 am.