شرایط فعلی

شفاف +24 درجه سانتی گراد
SE 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+24°
بارومتر: 1021.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +16°
رطوبت: 60.9%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 04:18 am
غروب خورشید: 10:01 pm
از تاریخ 25/06 08:50 pm
مشاهده شده در Ängelholm-Helsingborg Airport
مشاهدات گذشته, Ängelholm-Helsingborg Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +10°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: +28°
کمینه: +13°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +28°
کمینه: +17°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:43 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.