شرایط فعلی

شفاف +2 درجه سانتی گراد
SW 2 متر بر ثانیه
شفاف
بارومتر: 1010.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 98.6%
قابلیت دید: 14 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:20 am
غروب خورشید: 05:13 pm
از تاریخ 19/02 09:00 pm
مشاهده شده در Hastveda
مشاهدات گذشته, Hastveda >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: +7°
کمینه: +4°
فردا
ابری و رگبار
بیشینه: +5°
کمینه: +2°
امروز
ابری
بیشینه: +6°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:10 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.