สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

81 หน่วย_ฟ.
N 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 02/06 01:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 81°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 46°
ความชิ้น: 29.9%
ทัศนวิสัย: 22 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 04:21 am
ดวงอาทิตย์ตก: 09:40 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:09 pm. Next update estimated at 02:10 pm.


Trivia

84° Blythe, สหรัฐอเมริกา
McMurdo Station, Antarctica -2°

82° Bluewater, สหรัฐอเมริกา
Gjoa Haven, แคนาดา 25°

79° Bullhead City, สหรัฐอเมริกา
Qaanaaq, กรีนแลนด์ 28° N/A

79° Mohave Valley, สหรัฐอเมริกา
Siorapaluk, กรีนแลนด์ 28° N/A

79° Mojave Ranch Estates, สหรัฐอเมริกา
Kangxiwar, จีน 56° N/A