شرایط فعلی

+3 درجه سانتی گراد
SE 2 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+2°
رطوبت: 78.8%
طلوع خورشید: 07:52 am
غروب خورشید: 04:33 pm
از تاریخ 07/12 12:00 pm
مشاهده شده در Elm
مشاهدات گذشته, Elm >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
تا قمستی ابری و رگبار برف
بیشینه: +4°
کمینه: -1°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +5°
کمینه: -2°
امروز
ابری
بیشینه: +4°
کمینه: -1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.