สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

55 หน่วย_ฟ.
W 10 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 17/02 12:50 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 55°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 43°
ความชิ้น: 62.4%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:28 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:52 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:18 pm. Next update estimated at 01:50 pm.


Trivia

92° Manor, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -39°

90° Panvel, อินเดีย
Coral Harbour, แคนาดา -38°

90° Ulhāsnagar, อินเดีย
Wainwright, สหรัฐอเมริกา -38°

90° Vasind, อินเดีย
Barrow, สหรัฐอเมริกา -37°

86° Pen, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -36°