شرایط فعلی

شفاف -22 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:-22°
نقطه شبنم: -28°
رطوبت: 72.1%
طلوع خورشید: 07:12 am
غروب خورشید: 05:22 pm
از تاریخ 29/01 05:00 am
مشاهده شده در Murgab
مشاهدات گذشته, Murgab >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر
بیشینه:
کمینه: -15°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 15°
کمینه: -15°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 12°
کمینه: -13°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:02 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:20 am.