Murghob

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+5 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 15/10 11:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +5°
จุดน้ำค้าง: -9°
ความชิ้น: 33.9%
ทัศนวิสัย: 55 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:12
ดวงอาทิตย์ตก: 17:27

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:58. Next update estimated at 14:00.


Trivia

+28° Sinaloa de Leyva, Mexico
Shirokiy, Russia -6°

+26° Providencia, Mexico
Susuman, Russia -6°

+24° Quebrada de Arena, Honduras
Yagodnoye, Russia -6°

+24° Tocoa, Honduras
Solnechnyy, Russia -4°

+24° Zamora, Honduras
Ust'-Nera, Russia -4°