شرایط فعلی

غالباً شفاف 88 درجه فارنهایت
SW 10 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 62.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:00 am
غروب خورشید: 06:49 pm
از تاریخ 23/07 09:00 am
مشاهده شده در Don Muang
مشاهدات گذشته, Don Muang >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
ابری
بیشینه: 95°
کمینه: 79°
فردا
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
بیشینه: 93°
کمینه: 79°
امروز
ابری
بیشینه: 97°
کمینه: 81°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:00 am.