Alanya

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+24 หน่วย_ซ.
N 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 19/10 12:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +25°
บาโรมิเตอร์: 1014.7 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +17°
ความชิ้น: 66.1%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:02 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:11 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:49 am. Next update estimated at 01:30 am.


Trivia

+29° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Kholodnyy, รัสเซีย -20°

+25° Chor, ปากีสถาน
Aliskerovo, รัสเซีย -6°

+25° Kununurra, ออสเตรเลีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -6°

+25° Umarkot, ปากีสถาน
Holman, แคนาดา -4°

+25° Uthal, ปากีสถาน
Aykhal, รัสเซีย -3° N/A