شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
NW 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 61.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:17 am
غروب خورشید: 07:43 pm
از تاریخ 20/08 01:20 am
مشاهده شده در Antalya
مشاهدات گذشته, Antalya >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 80°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 77°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10 am.