شرایط فعلی

شفاف 19 درجه فارنهایت
S 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:19°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 12°
رطوبت: 70.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:31 am
غروب خورشید: 05:08 pm
از تاریخ 18/01 03:50 pm
مشاهده شده در Kars
مشاهدات گذشته, Kars >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 23°
کمینه:
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 21°
کمینه:
امروز
ابری
بیشینه: 19°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:12 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:50 pm.