İzmir

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+23 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 19/09 09:50 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +23°
บาโรมิเตอร์: 1015.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +8°
ความชิ้น: 38.2%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:55 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:14 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:50 am. Next update estimated at 10:30 am.


Trivia

+27° Itapirapuã, บราซิล
McMurdo Station, Antarctica -22°

+26° Porangatu, บราซิล
Neryungri, รัสเซีย +5°

+24° Crixás, บราซิล
Atka, รัสเซีย +6°

+24° Palmas, บราซิล
Dukat, รัสเซีย +8°

+21° Itaperuna, บราซิล
Seymchan, รัสเซีย +10°